پالت رنگ قدیمی

بهترین پالت رنگ قدیمی برای طراحی گرافیک ، برنامه فتوشاپ و نرم افزار های گرافیکی


 • #7c3e66
 • #f2ebe9
 • #a5becc
 • #243a73
2 سال پیش
 • #ffc8c8
 • #ff9999
 • #444f5a
 • #3e4149
2 سال پیش
 • #ede6db
 • #417d7a
 • #1d5c63
 • #1a3c40
2 سال پیش
 • #f8ecd1
 • #deb6ab
 • #ac7d88
 • #85586f
2 سال پیش
 • #e0d8b0
 • #fcffe7
 • #dea057
 • #ce9461
2 سال پیش
 • #125b50
 • #f8b400
 • #ff6363
 • #faf5e4
2 سال پیش
 • #852121
 • #952c2c
 • #9c9393
 • #1a89cc
2 سال پیش
 • #ffeddb
 • #edcdbb
 • #e3b7a0
 • #bf9270
2 سال پیش