پالت رنگ سرد

بهترین پالت رنگ سرد برای طراحی گرافیک ، برنامه فتوشاپ و نرم افزار های گرافیکی


 • #f9f7f7
 • #dbe2ef
 • #3f72af
 • #112d4e
3 ماه پیش
 • #e3fdfd
 • #cbf1f5
 • #a6e3e9
 • #71c9ce
3 ماه پیش
 • #02e5e1
 • #15c0b2
 • #038692
 • #054554
2 سال پیش
 • #2c3333
 • #395b64
 • #a5c9ca
 • #e7f6f2
2 سال پیش
 • #06283d
 • #1363df
 • #47b5ff
 • #dff6ff
2 سال پیش
 • #dbdffd
 • #9ba3eb
 • #646fd4
 • #242f9b
2 سال پیش
 • #e8f9fd
 • #79dae8
 • #0aa1dd
 • #2155cd
2 سال پیش
 • #212121
 • #323232
 • #0d7377
 • #14ffec
2 سال پیش
 • #a85cf9
 • #5534a5
 • #4b7be5
 • #6fdfdf
2 سال پیش
 • #e81746
 • #54b9cb
 • #bffbff
 • #44808b
2 سال پیش
 • #03045e
 • #00b4d8
 • #90e0ef
 • #caf0f8
2 سال پیش
 • #40514e
 • #11999e
 • #30e3ca
 • #e4f9f5
2 سال پیش