پالت رنگ طلایی

بهترین پالت رنگ طلایی برای طراحی گرافیک ، برنامه فتوشاپ و نرم افزار های گرافیکی


 • #f9e4d4
 • #d67d3e
 • #9c0f48
 • #470d21
2 سال پیش
 • #e0d8b0
 • #fcffe7
 • #dea057
 • #ce9461
2 سال پیش
 • #ff5f00
 • #b20600
 • #00092c
 • #eeeeee
2 سال پیش
 • #dab88b
 • #f3e9dd
 • #fdf6ec
 • #b7cadb
2 سال پیش
 • #1b1a17
 • #f0a500
 • #e45826
 • #e6d5b8
2 سال پیش
 • #35351d
 • #cfd337
 • #dff127
 • #fefcd0
2 سال پیش
 • #ffeddb
 • #edcdbb
 • #e3b7a0
 • #bf9270
2 سال پیش