پالت رنگ روشن

بهترین پالت رنگ روشن برای طراحی گرافیک ، برنامه فتوشاپ و نرم افزار های گرافیکی


 • #e3fdfd
 • #cbf1f5
 • #a6e3e9
 • #71c9ce
2 ماه پیش
 • #ffdbb6
 • #ffcca2
 • #ffbe98
 • #ffb797
4 ماه پیش
 • #d9dec5
 • #529b39
 • #06d0a0
 • #6ce4b1
1 سال پیش
 • #fd86ae
 • #77d9fa
 • #e2edfd
 • #7f9bc2
2 سال پیش
 • #bbbbbb
 • #cccccc
 • #dddddd
 • #9b4040
2 سال پیش
 • #ff9292
 • #ffb4b4
 • #ffdcdc
 • #ffe8e8
2 سال پیش
 • #a1eafb
 • #ffcef3
 • #cabbe9
 • #fdfdfd
2 سال پیش
 • #e23e57
 • #88304e
 • #522546
 • #311d3f
2 سال پیش
 • #40dfef
 • #b9f8d3
 • #fffbe7
 • #e78ea9
2 سال پیش
 • #dab88b
 • #f3e9dd
 • #fdf6ec
 • #b7cadb
2 سال پیش
 • #ff0000
 • #2639fb
 • #f2ff00
 • #1ffb2b
2 سال پیش
 • #bbbbbb
 • #cccccc
 • #dddddd
 • #eeeeee
2 سال پیش