پالت رنگ رترو - مید کالر

بهترین پالت رنگ رترو برای طراحی گرافیک ، برنامه فتوشاپ و نرم افزار های گرافیکی


 • #9a2c2c
 • #982121
 • #be4747
 • #581d1d
2 ماه پیش
 • #ab1515
 • #8b1d1d
 • #4a1111
 • #280202
6 ماه پیش
 • #003865
 • #ef5b0c
 • #d4f6cc
 • #3ccf4e
7 ماه پیش
 • #c36be0
 • #373b52
 • #fdb05e
 • #91b8f1
7 ماه پیش
 • #1b1f25
 • #691b22
 • #fdc657
 • #e65c73
7 ماه پیش
 • #fe6e40
 • #7272f3
 • #65c67f
 • #cc73e4
7 ماه پیش
 • #fad761
 • #7bdeeb
 • #ffa5a4
 • #ffbd07
7 ماه پیش
 • #e5ede8
 • #c6dbce
 • #84b898
 • #212121
7 ماه پیش
 • #fd86ae
 • #77d9fa
 • #e2edfd
 • #7f9bc2
7 ماه پیش
 • #5349f8
 • #f9aa29
 • #57ccf8
 • #ed3573
7 ماه پیش
 • #23889b
 • #3f9cb2
 • #c1cbce
 • #244d59
7 ماه پیش
 • #006e7f
 • #f8cb2e
 • #ee5007
 • #b22727
9 ماه پیش