پالت رنگ رترو

بهترین پالت رنگ رترو برای طراحی گرافیک ، برنامه فتوشاپ و نرم افزار های گرافیکی


 • #bbbbbb
 • #cccccc
 • #8e4e18
 • #eeeeee
4 هفته پیش
 • #ffc7c7
 • #ffe2e2
 • #f6f6f6
 • #8785a2
4 ماه پیش
 • #eeeeee
 • #56c1d1
 • #2bd79f
 • #0a9a59
1 سال پیش
 • #f0eeed
 • #609ea2
 • #c92c6d
 • #332c39
1 سال پیش
 • #060047
 • #b3005e
 • #e90064
 • #ff5f9e
1 سال پیش
 • #ab1515
 • #8b1d1d
 • #4a1111
 • #280202
2 سال پیش
 • #003865
 • #ef5b0c
 • #d4f6cc
 • #3ccf4e
2 سال پیش
 • #c36be0
 • #373b52
 • #fdb05e
 • #91b8f1
2 سال پیش
 • #1b1f25
 • #691b22
 • #fdc657
 • #e65c73
2 سال پیش
 • #fe6e40
 • #7272f3
 • #65c67f
 • #cc73e4
2 سال پیش
 • #fad761
 • #7bdeeb
 • #ffa5a4
 • #ffbd07
2 سال پیش
 • #e5ede8
 • #c6dbce
 • #84b898
 • #212121
2 سال پیش